ติดต่อสอบถาม ภาษาไทย : 098 081 9628

การบำบัดแบบกลุ่ม
ของสยามรีแฮบ

สยามรีแฮบ คือโปรแกรมฟื้นฟูและบำบัดยาเสพติดชั้นนำของเอเชีย ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้เข้าร่วมทั้งการบำบัดแบบกลุ่ม และการบำบัดแบบเดี่ยว การบำบัดแบบกลุ่ม มีความสำคัญทำให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับรู้ว่า ตนเองไม่ได้อยู่ในโลกมืดหม่นนี้คนเดียว ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ร่วมเดินทางไปสู่ชีวิตที่ปลอดยา ชีวิตที่ดีขึ้นนี้ไปด้วยกันอย่างไม่ยอมแพ้

การบำบัดแบบกลุ่ม

ถึงแม้เราจะให้ความสำคัญกับการบำบัดแบบเดี่ยว แต่เราก็รู้ว่าการบำบัดแบบกลุ่มนั้น สามารถเอื้อให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทุกคนได้อยู่เพื่อกันและกันด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และนั่นจะทำให้ปาฎิหารย์จากการสนับสนุนกันและกันนี้ปรากฎออกมา

ผู้ติดยาคนหนึ่ง พูดคุยและได้รับฟังผู้ติดยาอีกคนหนึ่ง ผู้ติดยาอีกคนก็แบ่งปันความเห็นของตนไปให้อีกคน และด้วยวิธีนี้นี่แหละ ที่จะสร้างการเยียวยาที่อ่อนโยน และเห็นผลได้อย่างน่าเหลือเชื่อ

กลุ่มบำบัดหนึ่งกลุ่มนั้น จะมีนักจิตวิทยานำอยู่อย่างน้อย 2 คน และในการบำบัดแบบกลุ่มนี้เอง ที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้เรียนรู้การจัดการกับอารมณ์รุนแรงทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ, ความอับอาย, ความเหงา, และความไม่มั่นใจในตนเอง 

ความสำคัญของการบำบัดแบบกลุ่ม

ระหว่างการบำบัดแบบกลุ่มนี้เอง ที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้เรียนรู้การฝึกที่จะฟังเสียงของตนเอง เชื่อมั่นในตัวเอง เพื่อจะพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการเข้าสังคมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งความไม่มั่นใจในตนเอง มักเป็นสิ่งที่ผู้เสพติดยาหลายคนรู้สึก แต่ข่าวดีก็คือ ความไม่เชื่อมั่นในตนเองนั้นสามารถลดลงได้ ด้วยการบำบัดกับเรานี้

จากการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารและการเข้าสังคมที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเรียนรู้ในการแสดงออกถึงอารมณ์ตัวเองอย่างอ่อนโยนขึ้น ทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะเรียนรู้วิธีรับมือกับคำวิจารณ์ของคนอื่นที่อาจบั่นทอนจิตใจตนเอง ทำให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาทักษะการรับรู้ ผ่านการฟังเรื่องราวของคนอื่นที่ประสบมาคล้ายๆ กับตนเอง  

สยามรีแฮบแห่งนี้ มีผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่มาจากหลากหลายสถานที่ หลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก ทำให้แต่ละคนได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างและความหลากหลายของบุคลิกลักษณะนิสัยของผู้เข้าร่วมโปรแกรมคนอื่นได้ดี แต่ละคนสามารถเป็นตัวอย่างให้กันและกันได้ ถึงวิธีการเลือกรับมือเรื่องราวยากลำบากที่เจอมาในชีวิตและแบ่งปันให้คนอื่นได้เห็นว่ามันอาจมีหน้าตาแตกต่างจากที่เราเคยเจอยังไง สิ่งนี้มักเป็นเหมือนรางวัล ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้เข้าใจผ่านประสบการณ์ของตนเองผ่านการบำบัดแบบกลุ่มนี้ ในการเฝ้าสังเกตว่าคนอื่นๆ มีวิธีรับมือความท้าทายในชีวิตแบบไหน มีวิธีมองโลกให้สวยงามขึ้นยังไง และเรียนรู้ทักษะที่สามารถปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้ ไปพร้อมๆ กัน